K. Lyra-Lierse S.K. staat klaar

Beste supporters.

We hebben altijd benadrukt dat het project K. Lyra-Lierse S.K. er enkel zou komen indien er op 1 juni geen beter alternatief zou zijn. 1 juni omdat dat de deadline is die de KBVB oplegt aan clubs om een eventuele naamsverandering door te voeren.

Samen met jullie hebben we gewacht op concrete, officiële informatie over een alternatief. Feiten die we dan zouden aftoetsen aan onze checklist. Daarop staan onder andere een gezond en transparant financieel beleid, diepgewortelde supportersparticipatie, een brede jeugdwerking op niveau voor de regio en lokale verankering.

Er is geen concreet alternatief

Tot op vandaag zijn we nog geen stap dichter bij een alternatief. Ondanks rechtstreeks contact met betrokken partijen hebben we niets onder ogen gekregen dat het tegendeel doet vermoeden. Het is volstrekt onrealistisch dat we, gesteld dat er vandaag een concreet plan aan de oppervlakte zou komen, dit nog grondig zouden kunnen evalueren en het in eer en geweten steunen.

Want begrijp ons goed, we gaan niet zomaar halsoverkop onze schouders zetten onder een alternatief dat we niet grondig hebben doorgelicht. Want dat zijn we aan onszelf, aan jullie en – vooral – aan de volgende generaties verplicht. Wat we de voorbije jaren hebben meegemaakt, dat mag nooit meer gebeuren.

We gaan door met K. Lyra-Lierse S.K.

We hebben de voorbije weken echter niet passief gewacht. Integendeel, we hebben ons project K. Lyra-Lierse S.K. – een prachtig en veelbelovende samenwerking waar we dagen en nachten aan hebben gewerkt – tot in de puntjes voorbereid. Op de officiële Facebookpagina kon je daar al concrete realisaties van lezen. Het is een club waarin de passie en traditie van ons Lierse blijven verder leven, zij aan zij met het gelijkgezinde K Lyra TSV.

De klok tikt niet enkel weg voor alternatieve pistes. Dat geldt ook voor ons. Ons plan is afgewerkt, maar om op 1 juni ook echt van start te kunnen gaan, moeten we nú knopen doorhakken. Daarom gaan we vol voor het project K. Lyra-Lierse S.K.

Zoals 6 maart 1906 voor ons Liersesupporters en 17 januari 1909 voor onze vrienden van Lyra geen uitleg behoeven, zo wordt 1 juni 2018 voor de volgende generaties uit Lier en omgeving de start van een nieuw project waar de hele streek beter van wordt.