Verslag Algemene Vergadering GeelZwart 23 mei 2018

Beste Liersesupporters,
Beste leden van GeelZwart,

Op woensdagavond 23 mei 2018 vond de Algemene Vergadering van GeelZwart plaats. Op deze meeting bespraken we volgende punten:

  1. Voorstel tot naamsverandering vzw naar ‘Lierse voor Altijd vzw’
  2. Aanpassing statuten i.k.v. mogelijke toekomstscenario’s
  3. K. Lyra-Lierse S.K.: een plan waarin de supporters & community centraal staat

1 Voorstel tot naamsverandering GeelZwart vzw naar ‘Lierse voor Altijd vzw’

Als eerste puntje stemden de aanwezige leden het voorstel tot naamsverandering naar ‘Lierse voor Altijd vzw’.

Waarom een naamsverandering?

  1. De vzw GeelZwart dient nu als basis voor de werkzaamheden van Lierse voor Altijd. Yellow Black’s Army (YBA) is een feitelijke vereniging en het Supportersverbond (SV) sloot aan na de opstart van Lierse voor Altijd. Om dit te officialiseren willen we onze naam veranderen.
  2. We willen transparantie bieden naar zowel YBA als het SV over onder meer de financiën en werking.
  3. Naar buiten toe biedt één verenigde vzw meer slagkracht.

De naamsverandering werd goedgekeurd met 27 stemmen voor en 1 stem tegen.

2 Aanpassing statuten i.k.v. mogelijke toekomstscenario’s

We willen ons maatschappelijk doel verduidelijken en daarom onze statuten uitbreiden. Concreet gaat het om volgende artikelen:

Art. 1. Benaming en Oprichting:

De Vereniging draagt de naam “GeelZwart, vereniging zonder winstoogmerk”, afgekort “GeelZwart”
>>
De Vereniging draagt de naam “Lierse voor Altijd, vereniging zonder winstoogmerk”, afgekort “Lierse voor Altijd”

Artikel 3. Maatschappelijk doel vereniging

>> Toevoeging nieuw nummer 9:
“9. Onderdak en ondersteuning geven aan supportersclubs en gemeenschapswerking van Koninklijke Lierse Sportkring.”

>> Aanvulling extra paragraaf onder ‘punt 8′ van de doelstellingen’:
“Het maatschappelijk doel van de vereniging blijft onverkort van toepassing indien het karakter en de identiteit van Koninklijke Lierse Sportkring zouden worden verder gezet in een andere of een nieuwe voetbalclub, zoals gestipuleerd onder punt 5 van de doelstellingen.

Om te stemmen over deze voorgestelde wijzigingen is een 4/5de meerderheid nodig.

De aanpassing aan de statuten werd unaniem goedgekeurd met 28 stemmen voor en 0 stemmen tegen.

K. Lyra-Lierse S.K.: een plan waarin de supporters & community centraal staan

Tot slot kregen onze leden volledige inzage in het project K. Lyra-Lierse S.K., wat op veel enthousiasme onthaald werd.