Verslag Algemene Vergadering GeelZwart 30 april 2018

Beste Liersesupporters,
Beste leden van GeelZwart,

Op maandagavond 30 april 2018 vond de Algemene Vergadering van GeelZwart plaats. Op deze meeting bespraken we volgende punten:

 

 1. Aanstelling Raad van Bestuur

Eerste punt van de avond was de aanstelling van de Raad van Bestuur, zoals dit statutair tweejaarlijks dient te gebeuren.

De huidige bestuursleden zijn automatisch ontslagnemend. Van het huidige bestuur stelden de volgende leden zich opnieuw verkiesbaar:

 • Peter Van Rompay
 • Maxime Penen
 • Serge Verheeken
 • Joris Adriaensen
 • Maarten De Jonghe
 • Matthias Hendrix

Nieuwe kandidaten:

 • Pieter Moons

Omdat we ons samen met het Supportersverbond en Yellow Black’s Army verenigden onder de noemer Lierse voor Altijd, is het een logische volgende stap om van beide organisaties iemand in onze Raad van Bestuur te laten afvaardigen, samen met de naamsverandering van de vzw (zie agendapunt 2).

Stelden zich kandidaat:

 • Bert Jansen (YBA)
 • Paul Jacobs (Supportersverbond)

Alle kandidaten werden door de aanwezige leden unaniem verkozen.

2. Voorstel tot naamsverandering

We willen naar de toekomst toe onze naam veranderen van GeelZwart vzw naar Lierse voor Altijd vzw. Dit omwille van de volgende 3 redenen:

 • De vzw GeelZwart als basis voor werkzaamheden van Lierse voor Altijd (LvA).
  1. YBA is een feitelijke vereniging
  2. Supportersverbond (SV) sloot aan na aanvang LVA.

Met deze nieuwe naam kunnen we dit (tijdelijk) officialiseren

 1. Transparantie kunnen bieden naar YBA & SV over financiën en werking
  Omdat alle financiën van LvA via GeelZwart verlopen, vinden we het belangrijk voldoende transparantie te bieden naar YBA & SV.
 2. Eén sterke vereniging biedt meer slagkracht

Lierse voor Altijd is nu een sterk merk. Het is belangrijk om verenigd naar buiten te treden, ongeacht het scenario dat zich zal voltrekken na het beroep bij het BAS.

Om deze naamsverandering door te voeren is een statutenwijziging noodzakelijk. De Algemene Vergadering stelde vast dat hiervoor het benodigde statutaire aantal niet aanwezig was. Daarom zal er een 2e AV ( volgens de vzw-wetgeving ten vroegste na 15 dagen) gepland worden. Op deze 2e AV kan vervolgens de benodigde meerderheid van de aanwezigen de statutaire wijzigen goedkeuren.

3. Aanpassing statuten in kader van mogelijke toekomstscenario’s

Begin april stelden we 4 mogelijke scenario’s op die Lierse nog restten, geënt op belangrijke deadlines. 2 van deze scenario’s zijn nu niet meer haalbaar of realistisch. Dit omwille van het verstrijken van enkele cruciale deadlines (cfr. redding stamnummer) of om praktische redenen (cfr. opstart nieuwe club onderaan de ladder). In de toekomst willen we onze statuten aanpassen zodat die ons toelaten om in te spelen op alle nog mogelijke scenario’s:

 1. Overname K. Lierse S.K.
 2. Vereffening of fusie & doorstart onder stamnummer 30
  De deadline voor overdracht van patrimonium en stamnummer verstreek op 31 maart. Die voor een fusie op 15 april.
 3. Lierse speelt verder onder een ander stamnummer
 4. Lierse start helemaal onderaan in 4e provinciale met een nieuw stamnummer
  Dit scenario is in theorie niet onmogelijk, maar is haast onhaalbaar gezien de praktische beslommeringen.

Essentiële deadlines voor Lierse zijn nu:

 • Woensdag 2 mei: dit is de laatste dag waarop men stukken aan het beroepsdossier voor het BAS mag toevoegen.
 • Donderdag 3 mei: 1e zitting bij het BAS
 • Woensdag 9 mei: de dag dat het BAS wellicht uitspraak doet over de licentie.

Ondanks het bericht dat er een akkoord is met de groep rond David Nakhid, blijft het uitkijken naar de uitspraak van het BAS. Want zonder licentie komt er geen overname.
Wat er ook gebeurt, bij Lierse voor Altijd willen we voorbereid zijn op alle scenario’s. Overname of geen overname.

Ook voor deze statutenwijziging (verbreding van het maatschappelijk doel) dient het benodigd statutair aantal aanwezig te zijn op de Algemene Vergadering. De AV stelde (net zoals in agendapunt 2) vast dat het benodigde aantal niet aanwezig was. Daarom zal ook dit agendapunt gestemd kunnen worden door de meerderheid van onze aanwezige leden op onze volgende AV.

 

4. Stand van zaken Lierse voor Altijd

Sinds de start van Lierse voor Altijd in maart van dit jaar ontvingen we al financiële steun van zowel huidige als ex-spelers en uiteraard van jullie, de supporters. Nu de jeugdtrainers hun langverwachte loon hebben ontvangen, staken we de eerste euro’s in materiële steun aan de Lierse Homelessploeg, omdat we naast de jeugd ook de Lierse community niet uit het oog willen verliezen. Hen schonken we enkele nieuwe zaalvoetballen. Ondertussen kondigden we ook al enkele acties aan:

Mogelijk vernemen we op de supportersavond samen de definitieve uitspraak van het BAS over de toekomst van ons Lierse. We zien jullie graag daar en op de andere evenementen.

Onze volgende Algemene Vergadering, voor de statutenwijzigingen betreffende de naamsverandering van de vzw en de verbreding van het maatschappelijk doel, zal plaats vinden op maandag 21 mei omstreeks 20u00. Onze leden ontvangen hiervoor de eerstvolgende week de locatie in hun mailbox.