Oproep aan onze nieuwe eigenaars

Hoera! Hij vertrekt!” Waarschijnlijk de reactie van vele Liersesupporters toen ze kennisnamen van het Facebookbericht waarmee Maged Samy zijn vertrek bij Lierse in het vooruitzicht stelde. Ook GeelZwart is verheugd met het aangekondigde vertrek. Dat verstoppen we niet. Jarenlang hebben we met Maged Samy de weg van de dialoog trachten te bewandelen, om uiteindelijk tot de conclusie te komen dat met de man geen land meer te bezeilen viel.

En daarmee is, wat ons betreft, meteen het laatste over Maged Samy gezegd en geschreven. Wat ons nu vooral bezighoudt, is de toekomst. Wat na het vertrek van Maged Samy en Wadi Degla? Het doel van GeelZwart blijft immers onveranderd: een geloofwaardige betrokkenheid van de supporters bij het beleid van K. Lierse S.K.

We richten ons rechtstreeks tot de toekomstige overnemer(s) van de club. We hopen dat u, uit hetgeen de Liersesupporters de voorbije tien jaar hebben moeten verdragen, de lessen trekt die de vertrekkende broodheren nooit hebben willen leren. We hopen dat u wilt bouwen aan een open familieclub met ruimte voor fanbeleving en respect voor de clubtraditie. En we hopen dat u de meerwaarde inziet van een lokaal verankerde club met nauw betrokken supporters.

Een voetbalclub is geen louter commercieel bedrijf. De supporters zijn de eeuwige eerste aandeelhouders van de club. Lierse is een deel van hun identiteit, van hun zijn. Ze verdienen het betrokken te zijn bij beslissingen die de eigenheid van de club betreffen. Een eerste stap is een nieuwe ondertekening van het Supporterscharter en de bijbehorende afspraken die de club in het recente verleden met de supporters maakte.

Supportersparticipatie is een win-win voor club én supporters. Een ‘gouden aandeel’ en bijhorend vetorecht, in handen van de supporters, m.b.t. beslissingen die de clubkleuren, de clubnaam, het stamnummer en de locatie van het stadion aangaan, hoeft geen beknotting te zijn van uw rechten als eigenaar of investeerder. Integendeel. Het zou uw positie en moreel gezag net versterken. Het zou goodwill scheppen en eventuele scepsis bij uw komst kunnen overwinnen. Graag denken we hier met u verder over na.

Van onze kant zijn wij ervan overtuigd dat de Liersesupporters de krachten best zoveel als mogelijk bundelen. Daar is zeker nog werk aan de winkel. We willen ons steentje bijdragen en zullen in de toekomst werk maken van hernieuwde contacten met o.m. het Supportersverbond, YBA en iedereen die Lierse een warm hart toedraagt. Van onze kant roepen we alvast op tot nieuw overleg.

Beste overnemer(s), we hopen in u een partner te zullen vinden die hetzelfde wilt als het overgrote deel van de Liersesupporters: een stabiele, financieel gezonde traditieclub, waarmee supporters zich kunnen identificeren en waar de eigen jeugd een geloofwaardige kans krijgt.

Met vriendelijke groeten
GeelZwart vzw